Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Hätätilanne Venezuelassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) (keskustelu)
 5.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (keskustelu)
 6.Kestävää sijoittamista helpottava kehys (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (äänestys)
  8.2.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (äänestys)
  8.3.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (äänestys)
  8.4.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  8.5.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (äänestys)
  8.6.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (A8-0111/2019 - Milan Zver) (äänestys)
  8.7.Kestävää sijoittamista helpottava kehys (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (äänestys)
  8.8.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (äänestys)
  8.9.Hätätilanne Venezuelassa (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (äänestys)
  8.10.Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (B8-0230/2019) (äänestys)
  8.11.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (äänestys)
  8.12.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Hätätilanne Venezuelassa (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (536 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2693 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus