Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 3.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 4.Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (diskusijos)
 5.Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)
 6.Sistema tvariam finansavimui palengvinti (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (balsavimas)
  8.2.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (balsavimas)
  8.3.Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (balsavimas)
  8.4.Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  8.5.Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (balsavimas)
  8.6.Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) (balsavimas)
  8.7.Sistema tvariam finansavimui palengvinti (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (balsavimas)
  8.8.2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (balsavimas)
  8.9.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (balsavimas)
  8.10.Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje (B8-0230/2019) (balsavimas)
  8.11.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (balsavimas)
  8.12.Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 16.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 17.Peticijos (žr. protokolą)
 18.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 19.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (536 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2693 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 8 d.Teisinis pranešimas