Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 3 april 2019 - Brussel Herziene uitgave

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (debat)
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, 47 % van alle verkeersdoden in de Europese Unie zijn zwakke weggebruikers. Harde cijfers die in de eerste plaats een bekommernis zijn van lokale en regionale overheden, maar met deze richtlijn kan en zal ook de Europese Unie bijdragen aan meer veiligheid. Zoals door het ontwikkelen van kwaliteitseisen voor infrastructuur voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers en door in verkeersveiligheidsprocedures systematisch met hen rekening te houden.

Deze integrale aanpak is de enige manier om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers structureel en blijvend te verbeteren. Een kwaliteitsvolle weginfrastructuur kan de kans op verkeersongevallen beperken. In maar liefst 92 % van de ongevallen spelen menselijke fouten een rol. Nieuwe technologische ontwikkelingen, en met name digitale ontwikkelingen, kunnen bestuurders beter assisteren en helpen om het verkeer voor iedereen veiliger te maken. Die systemen werken optimaal met goed aangelegde, onderhouden, goed detecteerbare wegmarkeringen en verkeerssignalisatie. Daarom zijn gemeenschappelijke specificaties voor wegmarkeringen en verkeersborden nodig. Ze moeten de basis leggen voor de uitrol van slimmere en zelfrijdende wagens op onze Europese wegen.

De Europese aanpak is hier nodig en ik ben verheugd over de stappen die deze richtlijn neemt. Er zijn geen wondermiddelen die alle verkeersrisico's kunnen uitsluiten, maar het is wel onze plicht om op alle beleidsniveaus te doen wat mogelijk is om verkeersslachtoffers te vermijden. Veiligheid eerst, in alle fasen van de planning, het ontwerp en het gebruik van verkeersinfrastructuur.

 
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling