Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0085(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2018

Συζήτηση :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0348

Συζητήσεις
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

6.16. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (A8-0270/2018 - David Casa) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, siguiendo el artículo 59 me gustaría que se votasen primero las enmiendas. Creemos que es imprescindible que esta Cámara se pronuncia sobre dos aspectos fundamentales que tratan nuestras enmiendas.

Uno es la intransferibilidad de los permisos, que entendemos es fundamental para garantizar que los cuidados se realizan en igualdad y que las mujeres tenemos la misma garantía de acceso al mercado laboral.

Y la otra cuestión es la remuneración, que entendemos que también es fundamental para que las personas que tienen hijos —padres, madres y cuidadores— no sufran un empobrecimiento.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur. – Sur President, ma naqbilx illi għandna nivvutaw l-ewwel fuq l-emendi. Hawn għandna direttiva bilanċjata. B’dawk l-emendi ma tibqax. U allura nitlob lill-maġġoranza ta’ dan il-Parlament biex tivvota kontra li nivvotaw dwar l-emendi qabel l-arranġament.

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου