Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Celoevropský osobní penzijní produkt (rozprava)
 3.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (rozprava) (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasování)
  6.2.Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasování)
  6.3.Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasování)
  6.4.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (hlasování)
  6.5.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasování)
  6.6.Nakládání s odpady (B8-0231/2019) (hlasování)
  6.7.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasování)
  6.8.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasování)
  6.9.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasování)
  6.10.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  6.11.Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (hlasování)
  6.12.Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasování)
  6.13.Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (hlasování)
  6.14.Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (hlasování)
  6.15.Celoevropský osobní penzijní produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
  6.16.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (A8-0270/2018 - David Casa) (hlasování)
  6.17.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hlasování)
  6.18.Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasování)
  6.19.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasování)
  6.20.Opakované použití informací veřejného sektoru (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (hlasování)
  6.21.Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (hlasování)
  6.22.Minimální úroveň výcviku námořníků (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (hlasování)
  6.23.Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (hlasování)
  6.24.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasování)
  6.25.Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování)
  6.26.Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Celoevropský osobní penzijní produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 10.Předložení dokumentů: viz zápis
 11.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů : viz zápis
 12.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 13.Ukončení zasedání
 14.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (529 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2789 kb)
Poslední aktualizace: 22. července 2019Právní upozornění