Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 4. travnja 2019. - BruxellesRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Paneuropski osobni mirovinski proizvod (rasprava)
 3.Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (rasprava) (rasprava)
 4.Nastavak zasjedanja
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika) (daljnje postupanje): vidi zapisnik
 6.Glasovanje
  6.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.3.Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.4.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (glasovanje)
  6.5.Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (glasovanje)
  6.6.Gospodarenje otpadom (B8-0231/2019) (glasovanje)
  6.7.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (glasovanje)
  6.8.Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  6.9.Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (glasovanje)
  6.10.Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  6.11.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  6.12.Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (glasovanje)
  6.13.Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  6.14.Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (glasovanje)
  6.15.Paneuropski osobni mirovinski proizvod (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  6.16.Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (A8-0270/2018 - David Casa) (glasovanje)
  6.17.Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  6.18.Europski socijalni fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (glasovanje)
  6.19.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  6.20.Ponovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka) (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (glasovanje)
  6.21.Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (glasovanje)
  6.22.Minimalna razina osposobljavanja pomoraca (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  6.23.Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (glasovanje)
  6.24.Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (glasovanje)
  6.25.Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika o traženju mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)
  6.26.Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
  7.1.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Paneuropski osobni mirovinski proizvod (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 9.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 10.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova: vidi zapisnik
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 13.Zatvaranje dnevne sjednice
 14.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (529 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (2789 kb)
Posljednje ažuriranje: 22. srpnja 2019.Pravna napomena