Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (dibattitu)
 3.Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw (dibattitu) (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda): ara l-Minuti
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (votazzjoni)
  6.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (votazzjoni)
  6.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (votazzjoni)
  6.4.Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (votazzjoni)
  6.5.Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (votazzjoni)
  6.6.Il-ġestjoni tal-iskart (B8-0231/2019) (votazzjoni)
  6.7.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (votazzjoni)
  6.8.Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (votazzjoni)
  6.9.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (votazzjoni)
  6.10.Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (votazzjoni)
  6.11.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (votazzjoni)
  6.12.Pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (votazzjoni)
  6.13.It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  6.14.Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (votazzjoni)
  6.15.Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (votazzjoni)
  6.16.Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw (A8-0270/2018 - David Casa) (votazzjoni)
  6.17.Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (votazzjoni)
  6.18.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (votazzjoni)
  6.19.Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (votazzjoni)
  6.20.L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (votazzjoni)
  6.21.Pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (votazzjoni)
  6.22.Livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (votazzjoni)
  6.23.Aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (votazzjoni)
  6.24.Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (votazzjoni)
  6.25.Mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) li titlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja rigward l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (votazzjoni)
  6.26.It-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 10.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati: ara l-Minuti
 12.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 13.Għeluq tas-seduta
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (529 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2789 kb)
Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Lulju 2019Avviż legali