Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 4. april 2019 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Vseevropski osebni pokojninski produkt (razprava)
 3.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (razprava) (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje): gl. zapisnik
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.2.Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.3.Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  6.4.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (glasovanje)
  6.5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (glasovanje)
  6.6.Ravnanje z odpadki (B8-0231/2019) (glasovanje)
  6.7.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (glasovanje)
  6.8.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  6.9.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (glasovanje)
  6.10.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  6.11.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  6.12.Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (glasovanje)
  6.13.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  6.14.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (glasovanje)
  6.15.Vseevropski osebni pokojninski produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
  6.16.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (A8-0270/2018 - David Casa) (glasovanje)
  6.17.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  6.18.Evropski socialni sklad plus (ESS+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (glasovanje)
  6.19.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  6.20.Ponovna uporaba informacij javnega sektorja (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (glasovanje)
  6.21.Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (glasovanje)
  6.22.Minimalna raven izobraževanja pomorščakov (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  6.23.Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (glasovanje)
  6.24.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (glasovanje)
  6.25.Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  6.26.Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Vseevropski osebni pokojninski produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 10.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil: gl. zapisnik
 12.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 13.Zaključek seje
 14.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (529 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2789 kb)
Zadnja posodobitev: 22. julij 2019Pravno obvestilo