Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave

Europese Arbeidsautoriteit (debat)
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, oneerlijke concurrentie op de werkvloer tussen binnenlandse en buitenlandse collega's is iets waar mensen me heel vaak over aanspreken. Grensoverschrijdende sociale fraude raakt onze burgers elke dag.

Nochtans weten we perfect wat we moeten doen. De lacunes in de wetgeving zijn heel erg duidelijk. Het probleem ligt hem bij de lidstaten bij wie de wil ontbreekt om effectief ook iets aan de controle te doen. Het jammerlijke resultaat is dat het draagvlak voor de Europese eengemaakte markt wegsmelt, net terwijl we diezelfde interne markt meer dan ooit nodig hebben. In mijn regio, West-Vlaanderen, smeken bedrijven om arbeidskrachten en worden werkwilligen met open armen verwelkomd. Arbeidsmobiliteit ondersteunt de economische groei en zo ook de welvaart.

Maar arbeidsmobiliteit kan alleen duurzaam zijn als ze op een rechtvaardige manier verloopt. En daar wringt hem de schoen. Vele burgers hebben het gevoel dat de cowboys in de verschillende sectoren er telkens mee wegkomen als ze zich aan fraude schuldig maken. Zij die buiten de lijntjes kleuren, worden niet bestraft.

Met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit moet hier verandering in komen. Snelle en accurate gegevensuitwisseling door lidstaten is de beste remedie om fraude uit te roeien.

In het begin van deze zittingsperiode werd ons een sociale triple A beloofd. De Europese Arbeidsautoriteit past in de uitbouw van een Unie waarbij het sociale aspect weer op de voorgrond komt, niet in de laatste plaats dankzij commissaris Thyssen. Concrete stappen als deze kunnen helpen om frustraties bij onze burgers weg te werken en geven ook de geloofwaardigheid van het Europees project een boost. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen.

 
Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2019Juridische mededeling