Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba (atrinkta)
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija

Europos darbo institucija (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pone Pirmininke Šiandien mes aptariame pranešimą, kuris yra labai svarbus daugumai Europos Sąjungos gyventojų, nes jis susijęs su darbuotojais ir tais, kurie dirbs ateityje. Atsirandanti Europos darbo institucija turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomos Sąjungos teisės nuostatos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo srityse. Ši institucija, norėdama vykdyti savo funkcijas, turi būti pagalbinė valstybėms narėms, o ne priiminėjanti sprendimus. Būtent valstybės narės geriausiai žino savo darbo rinkos poreikius ir problemas. Institucija turėtų padėti piliečiams didinti socialinį teisingumą šalyse ir skatinti laisvą darbuotojų ir paslaugų judėjimą bendrojoje rinkoje, kartu laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai visose valstybėse narėse, pasitelkiant EDA svetainę, didinti darbuotojų ir darbdavių prieigą prie atitinkamos naujos informacijos apie jų teises ir pareigas tarpvalstybinio darbo jėgos judumo atveju ir galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą. Agentūra taip pat turėtų skatinti bendradarbiavimo rėmimą tarp valstybių narių, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių sričių Europos Sąjungos teisės taikymas, taip pat tarpininkauti ir padėti rasti tarpvalstybinių ginčų susijusių su darbo vietų atvejais sprendimus.

 
Atnaujinta: 2019 m. liepos 9 d.Teisinis pranešimas