Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků - Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (rozprava)
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, za skupinu ECR. – Pane předsedající, v prvé řadě chci poděkovat oběma zpravodajům, Danu Nicovi a Christianu Ehlerovi, za obrovské nasazení a skvělou spolupráci s námi, stínovými zpravodaji. Velmi děkuji a velmi si toho cením.

Program Horizont Europe bude v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory vědy a výzkumu a přispívat k prohloubení spolupráce členských států Evropské unie, a to nejen v této oblasti. Jsem velmi rád, že i když jsme měli málo času, dospěli jsme k vyváženému závěru. Stejně tak mě těší, že kolegové přijali za svůj můj návrh na zahrnutí podpory pro výzkum v tak zvaných uhelných regionech. To považuji za nezbytné pro zvládnutí regulací a cílů, ke kterým jsme se v oblasti energetiky v Evropské unii rozhodli. I díky Horizontu bude snazší podporovat sdílení zkušeností s ekonomickými a sociálními proměnami spojenými s útlumem těžby uhlí.

Za velice důležité považuji rovněž oblast tak zvaného widening countries. Musíme se do budoucna zaměřit na vyváženější čerpání a odměňování vědeckých pracovníků napříč Evropskou unií. Jedině tak plně využijeme jejich potenciálu a zabráníme jejich odchodu do jiných vědeckých center ve světě.

 
Poslední aktualizace: 9. července 2019Právní upozornění