Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt)
MPphoto
 

  Nils Torvalds, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Jag vill gärna börja med att tacka mina medkumpaner i hela denna affär – de kumpaner mellan vilka jag pressades under hela denna förhandling, å ena sidan Bas Eikhout och å andra sidan Christoffer Fjellner, som innan han avlägsnade sig klagade över att han har fått gråa hår. Men om man tittar på mig och på kommissionären så kan han säga att han lyckades åstadkomma mycket mer gråa hår för oss än vi för honom.

Vi har några utmaningar framför oss. För det första har vi en ganska fragmenterad tillverkarsituation. Vi har alltså tillverkare som utan större svårigheter kommer att klara de målsättningar vi har slagit fast, och vi har tillverkare som kommer att ha stora svårigheter att nå upp till dessa målsättningar, vilket gör detta betydligt svårare.

Vi har också en svårighet som gäller det som vi så gärna kallar nollutsläppsbilar, eftersom en nollutsläppsbil med smutsig elektricitet är ingen nollutsläppsbil. Därför kommer en av de stora förutsättningarna för att vi ska klara det som vi lovade Greta Thunberg i går att bero på hur mycket vi i framtiden kan investera i en ren elektricitet och på det sättet gå vidare. Vi behöver alltså av den orsaken broar in i framtiden. Det måste vara alternativa bränslen som har lägre utsläpp än den elektricitet som vi för tillfället använder.

Den största utmaning som vi har inför framtiden gäller naturligtvis det som Bas Eikhout sade alldeles i början av sitt anförande. Vi ska se över denna lagstiftning under de följande åren. Det betyder att det är nästa parlamentssammansättning som kommer att ha den intressanta uppgiften att se till att detta lagförslag hamnar på rätt köl och att vi faktiskt når de ambitiösa mål som vi har satt upp för oss. Då gäller det för kommissionen att, så att säga, hålla tungan rätt i mun, och det gäller för Bas Eikhout och mig och för de andra som är med oss här att se till att vi styr denna skuta i hamn.

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
Senaste uppdatering: 9 juli 2019Rättsligt meddelande