Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Europejski Fundusz Obronny (debata)
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym wyrazić zadowolenie, że osiągnęliśmy wspólnie, po wielogodzinnych negocjacjach i trzech rozmowach trójstronnych porozumienie częściowe, które będzie głosowane jutro. To nie było łatwe, było wiele obaw związanych z tym funduszem, obaw, które wydawały mi się zupełnie nieuzasadnione. Te obawy zresztą i kontrowersje trwają nadal, co mnie trochę dziwi, bo akurat grupy kolegów, których postulaty starałem się bardzo sumiennie uwzględniać w czasie negocjacji trójstronnych (kolegów kontrsprawozdawców z ramienia Partii Zielonych, pana Bütikofera, pana Martin) i wydawało mi się, że są dosyć zadowolone z osiągniętego kompromisu i że osiągnęliśmy bardzo dużo, dzisiaj go kwestionują. Istnieją dwa problemy: przede wszystkim kwestie etyczne oraz kwestia aktu delegowanego, o której tu za chwilę powiem.

Z drugiej strony były też i są obawy, czy Europejski Fundusz Obronny nie naruszy naszych zobowiązań i naszych relacji transatlantyckich, naszych relacji z NATO, który jest podstawowym sojuszem obronnym gwarantującym nam wszystkim bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że zarówno obawy zgłaszane z lewej strony sceny politycznej, jak i ze środka lub z prawej strony są nieuzasadnione, i uważam, że osiągnięte porozumienie częściowe, które też zostało potwierdzone pisemnie przez Radę (Rada czuje się zobowiązana tym, co wynegocjowaliśmy, co też było postulatem przedstawicieli socjalistów i zielonych) potwierdza, że obie strony, a także – mam nadzieję Komisja i pani komisarz – są zadowolone z osiągniętego porozumienia.

Może tylko wyliczę w skrócie te wszystkie rzeczy, które osiągnęliśmy, które były ważne dla Parlamentu: bezpośrednie zarządzanie funduszem przez Komisję Europejską, następnie uwzględnienie osobnego budżetu dla technologii przełomowych, brak limitu dla naliczeń kosztów pośrednich, preferencyjne uczestnictwa w funduszu dla MŚP i mid-capsów. Wiele uwagi i czasu w negocjacjach poświęciliśmy kwestii kontroli etycznej w finansowaniu projektów, no i tutaj Rada poszła na daleko idące ustępstwa, uwzględniając wiele postulatów Parlamentu, co można porównać z EDIDP.

Dla mnie ważne jest też to, że pojawił się zapis w motywach wykluczający udział podmiotów kontrolowanych przez państwa trzecie obłożone unijnymi sankcjami. To jest niezwykle istotne w sytuacji, w której się znajdujemy. Istotne było też to, że osłabiliśmy obawy niektórych kolegów dotyczące wspierania handlu wytworami europejskiego przemysłu obronnego – wiele tego rodzaju sformułowań, które mogłyby nasuwać takie błędne skojarzenia, zostało wyeliminowanych.

Celem funduszu nie jest militaryzacja Unii, ani inne cele, lecz wspieranie wspólnych europejskich projektów w fazie badań i rozwoju. Celem nie jest też produkcja broni, ale właśnie faza badań i rozwoju. Myślę, że pozwoli to uniknąć zbędnych duplikacji, a fundusz działał będzie na rzecz projektowania technologii i produktów obronnych najwyższej jakości. Wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne, natomiast nie udało nam się – i rozumiem oczywiście, że jest to kontrowersyjne, ale wynika z charakteru tego funduszu – zrezygnować z aktu delegowanego, ale są też precedensy: zgodziliśmy się na niego ze względu na charakter funduszu i założenie operacyjne.

Kilka kwestii pozostaje otwartych, ale – już kończę Pani Przewodnicząca – wydaje mi się, że zachowaliśmy te wszystkie elementy, które były ważne zarówno dla krytyków z lewej, jak i z prawej strony tego funduszu.

 
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019Informacja prawna