Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych - Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi (debata)
MPphoto
 

  Dariusz Rosati, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Debatujemy dziś nad dwoma aktami legislacyjnymi, które ustanawiają ramy prawne funkcjonowania rynku bankowych obligacji zabezpieczonych aktywami. Na użytek tłumaczenia chcę powiedzieć, że według polskiej terminologii te papiery wartościowe noszą nazwę bankowych listów zastawnych. Rynek bankowych obligacji zabezpieczonych jest ważnym elementem budowanej przez nas unii kapitałowej. Cieszę się, że negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą zakończyły się przyjęciem dobrego kompromisu. Omawiana dyrektywa wprowadza jednolitą definicję europejskich obligacji zabezpieczonych aktywami, precyzyjnie określa rodzaje aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie, określa obowiązki nadzoru bankowego oraz sposób wyliczania bieżących wartości aktywów. Dyrektywa wprowadza także dwie kategorie obligacji: obligacje europejskie, które spełniają wymogi tej dyrektywy, oraz obligacje europejskie premium, które dodatkowo spełniają wymogi rozporządzenia CRR.

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim samodzielne kształtowanie struktury puli aktywów, w tym wielkość udziałów aktywów płynnych. Dodatkowo w rozporządzeniu – był to bardzo sporny punkt – osiągnęliśmy kompromis na poziomie ośmiu procent limitu na aktywa zabezpieczające (collaterals) w postaci aktywów trzeciego stopnia jakości kredytowej. Dzięki tej ramowej harmonizacji obligacje bankowe stają się bardzo bezpiecznym papierem wartościowym o bardzo wysokiej jakości, bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Stanowią również bardzo dogodne źródło finansowania działalności banków.

Gratuluję panu posłowi Berndowi Luckemu doskonałego sprawozdania i dziękuję za współpracę, jaką mieliśmy okazję realizować przy tym sprawozdaniu. Dziękuję Komisji Europejskiej i składam na ręce pani komisarz podziękowania za konstruktywny udział w pracach nad sprawozdaniem, a do wszystkich kolegów posłów apeluję o przyjęcie sprawozdania bez poprawek.

 
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019Informacja prawna