Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0400B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0190/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0190/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0409

Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16.1. Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ (A8-0190/2019 - József Szájer) (ψηφοφορία)
PV
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου