Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 18. aprill 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 3.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (arutelu)
 4.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond (arutelu)
 5.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Istungi jätkamine
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (hääletus)
  10.2.Kamerun (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (hääletus)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (hääletus)
  10.4.Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (hääletus)
  10.5.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hääletus)
  10.6.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (hääletus)
  10.7.Keskkonnahoidllike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (hääletus)
  10.8.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  10.9.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (hääletus)
  10.10.Euroopa Kaitsefond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hääletus)
  10.11.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (hääletus)
  10.12.Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (hääletus)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  10.14.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (hääletus)
  10.15.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine (A8-0363/2018 - Paul Tang) (hääletus)
  10.16.Püsivad orgaanilised saasteained (A8-0336/2018 - Julie Girling) (hääletus)
  10.17.Börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hääletus)
  10.18.Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  10.19.VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine (A8-0437/2018 - Anne Sander) (hääletus)
  10.20.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (B8-0238/2019) (hääletus)
  10.21.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (B8-0241/2019) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Keskkonnahoidllike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Euroopa Kaitsefond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (B8-0238/2019)
  11.8.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (B8-0241/2019)
  11.9.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (580 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2835 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2019Õigusalane teave