Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 18 april 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 3.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (debat)
 4.Europees maritiem éénloketsysteem (debat)
 5.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
  6.2.Kameroen
  6.3.Brunei
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling Parlement
 10.Stemmingen
  10.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (stemming)
  10.2.Kameroen (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (stemming)
  10.3.Brunei (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (stemming)
  10.4.Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (stemming)
  10.5.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (stemming)
  10.6.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (stemming)
  10.7.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  10.8.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  10.9.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (stemming)
  10.10.Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (stemming)
  10.11.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (stemming)
  10.12.Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (stemming)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (stemming)
  10.14.Europees maritiem éénloketsysteem (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (stemming)
  10.15.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (A8-0363/2018 - Paul Tang) (stemming)
  10.16.Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) (stemming)
  10.17.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters (A8-0181/2018 - Werner Langen) (stemming)
  10.18.Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  10.19.Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten (A8-0437/2018 - Anne Sander) (stemming)
  10.20.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (B8-0238/2019) (stemming)
  10.21.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (B8-0241/2019) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (B8-0238/2019)
  11.8.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (B8-0241/2019)
  11.9.Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Verzoekschriften: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Goedkeuring van de notulen en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (580 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2835 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling