Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου
 3.Σύντομες παρουσιάσεις από τους υποψηφίους για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου
 4.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 11.Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (B9-0001/2019) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 20.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία)
 25.Επανάληψη της συνεδρίασης
 26.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (συνέχεια)
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 29.Επανάληψη της συνεδρίασης
 30.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (τρίτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 31.Εκλογή των κοσμητόρων (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)
 32.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (205 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1535 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου