Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 18 juli 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen in Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen i Hong Kong
  3.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko
 4.Välkomsthälsning
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  5.1.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Hong Kong (RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019)
  7.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko (RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019)
  7.3.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)
  7.4.Situationen in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 10.Röstförklaringar
  10.1.Situationen in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (263 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1444 kb)
Senaste uppdatering: 18 oktober 2019Rättsligt meddelande