Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa

Stan lasów w UE (debata)
MPphoto
 

  Adam Jarubas (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Lasy są jednym z najważniejszych składników naszych ekosystemów. Od ich kondycji zależy zdolność pochłaniania i bilansowania części emisji gazów cieplarnianych. Od kondycji lasów zależy również poziom bioróżnorodności. Są one także elementem gospodarki, na którym opartych jest wiele europejskich miejsc pracy, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Zgadzam się z przedstawioną oceną Komisji, że należy podjąć w ramach europejskiej strategii leśnej zdecydowanie działania, które mogą pomóc państwom członkowskim, właścicielom i zarządcom lasów w walce z problemami pożarów, kataklizmów, chorób czy szkodników lasów. Dzisiaj musimy zająć się tym problemem na poziomie europejskim, gdyż indywidualne działania mogą nie być tak efektywne. Chociaż zgadzam się z tym, że tym podstawowym poziomem powinien być poziom krajowy, jak najbliższy temu problemowi. Musi to być wsparcie na wielu poziomach, począwszy od koordynacji poprzez uruchamianie odpowiednich funduszy ze wspólnej polityki rolnej czy programu „Life”, na wspieraniu badań i rozwoju skończywszy. Strategia leśna powinna znaleźć odzwierciedlenie w programie „Horyzont Europa”. Odtworzenie substancji leśnej to z jednej strony właśnie kierunek działań, a z drugiej wzmacnianie odporności na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Nie można również zapomnieć o infrastrukturze, która jest konieczna w przypadkach kryzysowych, i o wspomaganiu służb, które muszą być uruchamiane na poziomie państw członkowskich w przypadkach pożarów czy huraganów.

 
Ostatnia aktualizacja: 30 września 2019Informacja prawna