Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Понеделник, 16 септември 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия

Положението, свързано с горите в ЕС (разискване)
MPphoto
 
 

  Асим Адемов (PPE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, Горите в ЕС са нашето "зелено" богатство и изпълняват важни екологични, социални и икономически функции. Те заемат над 40% от територията на ЕС, увсояват около 10% от въглеродните емисии, осигуряват заетост на над 3 млн. европейци и крият огромен потенциал за развитие на биоикономиката. Същевременно горските екосистеми са изправени пред все по-големи предизвикателства, свързани с промените в климата: екстремни суши, горски пожари, наводнения, свлачища, инвазивни видове, патогени и др. В резултат на климатичните промени, през последните десетилетия зачести броя и интензитета на горските пожари в цяла Европа, вкл. и в България. Не само потушаването на горските пожари, но и възстановяването на горите и горските местообитания след пожар отнема много усилия, време и средства. Справянето с тези предизвикателства изисква устойчиво управление на горите, дейности по превенция и засилено сътрудничество между държавите членки. В тази връзка приветствам постигнатия напредък в изпълнение на Стратегията на ЕС за горите и споделям необходимостта от разработване на нова стратегия за периода след 2020 г., с цел по-нататъшно подобряване на координацията и обмена на добри практики между държавите членки.

 
Последно осъвременяване: 30 септември 2019 г.Правна информация