Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 16. september 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241): se protokollen
 10.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen
 11.Meddelelse fra formanden – Valg af Den Europæiske Ombudsmand
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Situationen for EU's skove (forhandling)
 17.Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (forhandling)
 18.Situationen i Hong Kong (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (334 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (1978 kb)
Seneste opdatering: 8. november 2019Juridisk meddelelse