Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 18. september 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 7.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (afstemning)
  9.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (afstemning)
  9.3.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  9.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (A9-0006/2019 - John Howarth) (afstemning)
  9.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (afstemning)
  9.6.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Bekæmpelse af kræft (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget — regnskabsåret 2020 (forhandling)
 17.Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (761 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3830 kb)
Seneste opdatering: 8. november 2019Juridisk meddelelse