Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (ψηφοφορία)
  9.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» (A9-0004/2019 - John Howarth) (ψηφοφορία)
  9.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  9.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (A9-0006/2019 - John Howarth) (ψηφοφορία)
  9.5.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (ψηφοφορία)
  9.6.Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μάχη κατά του καρκίνου (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2020 (συζήτηση)
 17.Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (761 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3830 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου