Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 września 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 7.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokół
 9.Głosowanie
  9.1.Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (głosowanie)
  9.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (głosowanie)
  9.3.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  9.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (A9-0006/2019 - John Howarth) (głosowanie)
  9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (głosowanie)
  9.6.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Walka z rakiem (debata na aktualny temat)
 16.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (debata)
 17.Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)
 18.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 19.Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (761 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3830 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2019Informacja prawna