Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δηλώσεις της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 (συζήτηση)
 15.Οικολογικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 16.Πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στην ΕΕ (συζήτηση)
 17.Δασμοί των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά αγαθά μετά την απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στη Βόρεια Συρία (συζήτηση)
 19.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 20.Έγκριση ΓΤΟ (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση του καρκίνου (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (641 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3343 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου