Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 oktober 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (debat)
MPphoto
 

  Johan Van Overtveldt (ECR). – Voorzitter, 2020 is het laatste jaar van de huidige meerjarenbegroting, een meerjarenbegroting die werd goedgekeurd in 2013. De onderhandelingen voor het nieuwe meerjarig financieel kader zijn volop aan de gang. Vandaar ook dat het Parlement de begroting 2020 ziet als een brug naar de volgende planningsperiode.

In het door de Begrotingscommissie bereikte akkoord voor 2020 wordt vooruitgekeken. Bij dezen wil ik heel graag rapporteurs Gardiazabal Rubial en Hohlmeier bedanken voor het schitterende werk dat zij geleverd hebben. In het akkoord wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vele uitdagingen voor de toekomst. Dat wil zeggen dat er meer moet gebeuren op het vlak van klimaat. De begrotingsinspanningen van de EU moeten ook worden geleverd op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van duurzame technologieën ter verbetering van het concurrentievermogen. In het akkoord wordt tevens gepleit voor meer aandacht voor digitalisering en ondersteuning van jongeren.

Verder zijn ook de uitdagingen op het vlak van veiligheid en migratie en nog zovele andere uitdagingen echt wel aan de orde. Ik kijk uit naar de kamerbrede goedkeuring van het standpunt van het Europees Parlement voor de begroting 2020. Als lid van het onderhandelingsteam van het Europees Parlement zal ik alles in het werk stellen om de standpunten die hier worden aangenomen, consequent te verdedigen.

Ik beloof u dat ik mij zal inzetten om als lid van dat team een uitkomst te bereiken die tegemoetkomt aan de bezorgdheden van dit Parlement, en vooral van de Europese burgers.

 
Laatst bijgewerkt op: 5 november 2019Juridische mededeling