Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 23 oktober 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Val av Europeiska ombudsmannen – inkomna kandidaturer
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  11.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (omröstning)
  11.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  11.3.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  11.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (omröstning)
  11.5.Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (B9-0149/2019) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Klimat- och miljökrisen (debatt om en aktuell fråga)
 17.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2018 (debatt)
 18.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (debatt)
 19.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (debatt)
 20.Välkomsthälsning
 21.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (fortsättning på debatten)
 22.Situationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och studenters protester (debatt)
 23.FN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (915 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4405 kb)
Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande