Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач (разискване)
 3.Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) (гласуване)
  5.2.Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) (гласуване)
  5.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  5.4.Възражение съгласно член 112: генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) (гласуване)
  5.5.Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) (гласуване)
  5.6.Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) (гласуване)
  5.7.Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (B9-0172/2019) (гласуване)
  5.8.Криминализиране на сексуалното образование в Полша (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Криминализиране на сексуалното образование в Полша (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протокола
 9.Решения относно някои документи: вж. протокола
 10.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 11.График на следващите заседания: вж. протокола
 12.Закриване на заседанието
 13.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (315 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1901 kb)
Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация