Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 25. november 2019 - StrasbourgForeløbig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Meddelelser fra formanden: se protokollen
 6.Anmodninger om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning): se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Klima- og miljøkrise - FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (forhandling)
 15.EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (forhandling)
 16.Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (forhandling)
 17.30-årsdagen for fløjlsrevolutionen: Vigtigheden af kampen for frihed og demokrati i Central- og Østeuropa for den historiske forening af Europa (forhandling)
 18.Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Foreløbig udgave (490 kb)
06/12/2019 12:51
 
Forhandlinger
Foreløbig udgave (2651 kb)
06/12/2019 12:51
Seneste opdatering: 6. december 2019Juridisk meddelelse