Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 26. november 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Højtideligt møde - Tale af Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen 2018
 6.Erklæringer fra formanden
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (A9-0024/2019 - Enikő Győri) (afstemning)
  8.2.Ændring af moms- og punktafgiftsreglerne for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer (A9-0034/2019 - Paul Tang) (afstemning)
  8.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger (A9-0030/2019 - Olivier Chastel) (afstemning)
  8.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François Roger Cazala (A9-0031/2019 - Isabel García Muñoz) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer (A9-0028/2019 - Tomáš Zdechovský) (afstemning)
  8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis (A9-0027/2019 - Sándor Rónai) (afstemning)
  8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne (A9-0029/2019 - Tomáš Zdechovský) (afstemning)
  8.8.Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (A9-0024/2019 - Enikő Győri)
  9.2.Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.2020-budgetproceduren: fælles udkast (forhandling)
 14.EU's reaktion på ekstreme vejrfænomener og konsekvenserne heraf: Hvordan beskytter man europæiske byområder og deres kulturarv? (forhandling)
 15.Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (forhandling)
 16.Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (forhandling)
 17.Krisen i WTO's Appelinstans (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (859 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4122 kb)
Seneste opdatering: 11. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik