Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 27 listopada 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Powitanie
 6.Głosowanie
  6.1.Wybór Komisji (głosowanie)
  6.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (A9-0040/2019 - Eva Kaili) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  6.5.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 12.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 15.Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (debata na aktualny temat)
 16.Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)
 17.Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 18.Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (debata)
 19.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (790 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4013 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności