Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 16. december 2019 - StrasbourgForeløbig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241): se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen
 8.Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6): se protokollen
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (forhandling)
 15.Krav til betalingstjenesteudbydere - Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (forhandling)
 16.Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion (forhandling)
 17.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (forhandling)
 18.Makroøkonomisk bistand til Jordan (forhandling)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Foreløbig udgave (386 kb)
09/01/2020 16:55
 
Forhandlinger
Foreløbig udgave (2247 kb)
09/01/2020 16:55
Seneste opdatering: 9. januar 2020Juridisk meddelelse