Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 (debata)
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Na osoby z niepełnosprawnościami zwykło się patrzeć jako na biernych adresatów polityk pomocowych. Większość z nich są to jednak osoby w wieku produkcyjnym, które chcą aktywnie uczestniczyć w rynku pracy i życiu społecznym, nie mają jednak stworzonych możliwości - wciąż borykają się z barierami fizycznymi i administracyjnymi, a także dyskryminacyjną postawą części pracodawców. Wykluczenie osób z niepełnosprawnościami ma jednak swoją ogromną cenę - ILO szacuje, że nawet od 1 do 7 procent PKB danego kraju. Dlatego jestem zdania, iż nowa strategia Unii Europejskiej w sprawie niepełnosprawności po 2020r. powinna koncentrować się na usuwaniu tych barier. Rozwój nowych technologii i zmieniające się warunki i formy zatrudnienia stwarzają ogromny potencjał do włączenia osób z niepełnosprawnościami, trzeba je jednak dobrze wykorzystać. Zmiany powinny zacząć się na jak najwcześniejszym etapie edukacji. Bardzo też liczę na to, iż nowa strategia, jako jeden z priorytetów, obejmie także pełne wdrożenie europejskiego aktu w sprawie dostępności, w partnerstwie Komisji, krajów członkowskich, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.

 
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2020Informacja prawna