Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 13. januar 2020 - StrasbourgForeløbig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne (forhandling)
 14.Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed (forhandling)
 15.Universaloplader til mobilt radioudstyr (forhandling)
 16.Kønsbestemt lønforskel (forhandling)
 17."Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Godkendelse af protokollen for dette møde: se protokollen
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Foreløbig udgave (508 kb)
27/01/2020 17:12
 
Forhandlinger
Foreløbig udgave (2729 kb)
27/01/2020 17:12
Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse