Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 13 januari 2020 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 8.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Förödande skogsbränder i Australien och andra extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna (debatt)
 14.Gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess konsekvenser för den fria rörligheten (debatt)
 15.Gemensam laddare för mobil radioutrustning (debatt)
 16.Lönegap mellan kvinnor och män (debatt)
 17.”Bostad först” – en brådskande åtgärd för att komma till rätta med situationen för hemlösa i Europa (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde: se protokollet
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Preliminär utgåva (508 kb)
27/01/2020 17:12
 
Debatter
Preliminär utgåva (2729 kb)
27/01/2020 17:12
Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande