26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по регионално развитие
инвестиции за растеж и работни места: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз
(2014/2245(INI))
Докладчик по становище: Силвия Коста

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 468kWORD 191k
Правна информация