26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa
(2014/2245(INI))
Valmistelija: Silvia Costa

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 144kWORD 179k
Oikeudellinen huomautus