26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje skatinimas
(2014/2245(INI))
Nuomonės referentė: Silvia Costa

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 371kWORD 181k
Teisinis pranešimas