26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā
(2014/2245(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Silvia Costa

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 374kWORD 180k
Juridisks paziņojums