26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană
(2014/2245(INI))
Raportoare pentru aviz: Silvia Costa

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 296kWORD 192k
Notă juridică