26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k investovaniu do rastu zamestnanosti: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii
(2014/2245(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Silvia Costa

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 242kWORD 192k
Právne oznámenie