26.3.2015
CULT_AD(2015)544379
YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för regional utveckling
över investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen
(2014/2245(INI))
Föredragande av yttrande: Silvia Costa

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 146kWORD 179k
Rättsligt meddelande