16.11.2015
CULT_AD(2015)565210
ARVAMUS
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks
(2015/2147(INI))
Arvamuse koostaja (*): Petra Kammerevert

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 282kWORD 202k
Õigusalane teave