16.11.2015
CULT_AD(2015)565210
NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl kuriamo bendrosios skaitmeninės rinkos akto
(2015/2147(INI))
Nuomonės referentė: Petra Kammerevert

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 521kWORD 235k
Teisinis pranešimas