16.11.2015
CULT_AD(2015)565210
ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu
(2015/2147(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Petra Kammerevert

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 521kWORD 230k
Juridisks paziņojums