16.11.2015
CULT_AD(2015)565210
STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k téme Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu
(2015/2147(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Petra Kammerevert

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 459kWORD 236k
Právne oznámenie