16.11.2015
CULT_AD(2015)565210
YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
över ”På väg mot en rättsakt för den digitala inre marknaden”
(2015/2147(INI))
Föredragande av yttrande (*): Petra Kammerevert

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 286kWORD 204k
Rättsligt meddelande