4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Докладчик по становище (*): Силви Гийом

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 817kWORD 196k
Правна информация