4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Sylvie Guillaume

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 545kWORD 144k
Juridisk meddelelse